Under mandatperioden 2019-2022 innehar följande medlemmar i föreningen förtroendeuppdrag inom Stockholms stad och Region Stockholm

Henrik Lundquist

  • Ledamot Stadsdelsnämnden Östermalm
  • Ersättare Regionfullmäktige
 • Ersättare Folkhälsoberedningen

Ulla Hamilton

  • Ledamot kommunfullmäktige
  • Gruppledare Trafiknämnden
  • Ordförande S:t Erik Fiber AB
  • Ordförande Stokab AB
  • Ledamot Stockholm Business region AB
 • Ombud Storsthlm (tidigare KSL)

Theréz Randquist

 • Suppleant Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Carl Nordblom

  • Ledamot Utbildningsnämnden
 • Ersättare Stadsdelsnämnden Norrmalm

Annika Sandström

  • Ledamot regionfullmäktige
  • Ledamot Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  • Ersättare Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
 • Conference of Peripheral Maritime Regions

Annette Lundquist Larsson

 • Ordförande Kyrkogårdsnämnden